MS_NT2

In English En español En français

Wie in België of Nederland woont, heeft het Nederlands nodig om in het dagelijkse leven te kunnen functioneren: naar de winkel gaan, een woning kopen of huren, werken of werk zoeken, je kind helpen met schoolwerk of met de school van je kind communiceren, een praatje slaan met de buurman, lid worden van een sportclub, televisieprogramma’s volgen, …

Onze taallessen helpen je hierbij met actieve oefeningen voor spreken, luisteren, lezen en schrijven. Je kan kiezen of je twee keer per week les volgt, of liever wat intensiever (4 keer per week). De cursussen gaan door op volgende locaties: KTA Kapellen, De Masten KapellenHoogboom, Essen of Schoten.

Voor je aan een opleiding NT2 begint, maak je eerst een afspraak bij het Agentschap voor Integratie en Inburgering. Zo kan de perfecte cursus, het juiste niveau en het passende traject bepaald worden. Ga naar www.integratie-inburgering.be voor meer informatie. Daarna kan je jezelf inschrijven voor een cursus Nederlands bij CVO-IVORAN. We helpen je graag verder tijdens onze openingsuren op het secretariaat van Kapellen (Pastoor Vandenhoudtstraat 8).

Wanneer kan ik inschrijven?
Voor c
ursussen die in september starten: vanaf 1 juni 2017.

Openingsuren:
openingsurenTijdensHetSchooljaar

Breng zeker volgende items mee:

  • Het intakeformulier van het Agentschap voor Integratie en Inburgering (Huis van het Nederlands) of een certificaat van je vorige school.
  • Een geldige verblijfsvergunning
  • Een attest voor vermindering van inschrijvingsgeld
  • Je moet bij de inschrijving direct betalen met Bancontact of cash.

Lessenrooster NT2

Wil je het lessenrooster voor Nederlands voor anderstaligen bekijken?
Open dan het pdf-bestand: lessenrooster NT2


Kostprijs

Je betaalt per module. De totale kostprijs bestaat uit het inschrijvingsgeld (€ 0,60 per lestijd) en eventueel cursusgeld (boeken, kopieën …). Indien je over een geldig attest beschikt, betaal je een verminderd of zelfs geen inschrijvingsgeld. Meer informatie over deze attesten kan je terugvinden bij vrijstellingen. Wie werkt, kan ook in aanmerking komen voor opleidingscheques. Werkgevers kunnen gebruikmaken van KMO-cheques.

De prijzen van de cursussen staan vermeld op het lessenrooster.


Evaluatie

In alle richtgraden word je tijdens de cursus geëvalueerd via een systeem van gespreide evaluatie.

Daarnaast zijn er in de richtgraden 1 & 2 ook eindexamens.

  • In richtgraad 1 leg je op het einde van de cursus zowel een schriftelijk (luisteren, lezen, schrijven) als mondeling (spreken) eindexamen af.
  • In richtgraad 2 leg je enkel een schriftelijk eindexamen af. De spreekvaardigheid wordt tijdens de lessen geëvalueerd; er is dus geen mondeling examen.

In richtgraad 3 en richtgraad 4 is er geen eindexamen meer voorzien. Ook als je in een graadklas les volgt, is de evaluatie afgestemd op het niveau waarvoor je bent ingeschreven.

Om te slagen moet je minstens 60% behalen op het totaal (gespreide evaluatie + eindexamen indien van toepassing). Als je tussen 50% en 60% behaalt, kan je gedelibereerd worden.

NT2