De cursussen uit de opleiding “ICT en administratie” richten zich tot de doorsnee ICT-gebruiker die in functie van het werk, de studies of uit persoonlijke interesse zijn ICT-vaardigheden voor administratieve toepassingen wil versterken.

Inschrijven voor schooljaar 2017-2018 kan vanaf 1 juni 2017, ofwel op het secretariaat tijdens de openingsuren, ofwel online.


Cursusaanbod

OFFICE VOOR BEGINNERS

In deze cursus leer je de basisvaardigheden om aan de slag te gaan met de verschillende onderdelen van het Office-pakket. Je maakt teksten, cijfergegevens, tabellen en grafieken aan en je voert hier eenvoudige bewerkingen op uit. Op die manier leer je de verschillen kennen tussen programma’s als Word (tekstverwerking), Excel (rekenblad) en PowerPoint (presentaties). Met Office 365 beschik je over deze programma’s onder de vorm van een abonnement. Het verschil tussen een abonnementsformule en een eenmalige aankoop (zoals Office 2016) komt eveneens aan bod.

HANDIG MET CIJFERS IN EXCEL

Met Excel kan je op een vlotte en snelle manier cijfergegevens aanmaken, bewerken en helder presenteren. Het programma bewijs dagdagelijks zijn nut, niet alleen bij het maken van ingewikkelde berekeningen, maar ook voor allerlei administratieve kantoortaken zoals het opstellen van een factuur, een werkrooster of vakantieplanning. Ook thuis of in de hobbyclub haal je voordeel uit Excel, bijvoorbeeld voor het beheer van je budget of het bijhouden van adreslijsten. In deze cursus leer je via praktische en concrete opdrachten, hoe je gegevens invoert in het rekenblad en eenvoudige bewerkingen uitvoert of automatiseert met behulp van de basisfuncties. Tot slot kom je ook te weten hoe je de resultaten mooi presenteert, via opmaak van je tabel of met behulp van een grafiek.


Lessenrooster

Wil je het lessenrooster voor ICT EN ADMINISTRATIE bekijken?
Open dan het pdf-bestand: lessenrooster


Kostprijs

Je betaalt per module. De totale kostprijs bestaat uit het inschrijvingsgeld (€ 1,50 per lestijd) en eventueel cursusgeld (boeken, kopieën, …). Indien je over een geldig attest beschikt, betaal je een verminderd of zelfs geen inschrijvingsgeld. Meer informatie over deze attesten kan je terugvinden bij vrijstellingen. Wie werkt, kan ook in aanmerking komen voor opleidingscheques. Werkgevers kunnen gebruikmaken van KMO-cheques.

De prijzen van de cursussen staan vermeld op het lessenrooster.


Evaluatie

Je moet minstens 60% behalen op het totaal van de permanente en/of gespreide evaluatie. Meer bijzonderheden over de evaluatie vind je terug in het centrumreglement.